MAX预应力碳纤维板

麦臣预应力碳纤维板加固系统由碳纤维板及其两端锚固系统(含支座、锚头、张拉杆等 )、碳板胶、张拉机具(含千斤顶、工具挡板、工具杆及高强螺母等)和压条等组成。

麦臣植筋胶厂家

麦臣植筋胶厂家

麦臣植筋胶厂家

麦臣植筋胶厂家

麦臣植筋胶厂家


型号

标准强度MPa

尺寸规格 宽×厚 (mm)

横截面积 (mm2)

标准破断力(kN)

弹性模量GPa

极限延伸率%

MAXCP-28-502

2800

50×2

100

280

170

1.7

MAXCP-28-503

50×3

150

420

MAXCP-28-504

50×4

200

560

MAXCP-28-10014

100×1.4

140

392

MAXCP-28-1002

100×2

200

560

MAXCP-28-1003

100×3

300

840

MAXCP-26-502

2600

50×2

100

260

165

1.7

MAXCP-26-503

50×3

150

390

MAXCP-26-504

50×4

200

520

MAXCP-26-10014

100×1.4

140

364

MAXCP-26-1002

100×2

200

520

MAXCP-26-1003

100×3

300

780

MAXCP-24-502

2400

50×2

100

240

160

1.7

MAXCP-24-503

50×3

150

360

MAXCP-24-504

50×4

200

480

MAXCP-24-10014

100×1.4

140

336

MAXCP-24-1002

100×2

200

480

MAXCP-24-1003

100×3

300

720


关联内容

首页
加固材料
抗震支架
联系我们